1 / 3
Bilder från släktgården i Kastensmåla i södra Småland
2 / 3
Bilder från släktgården i Kastensmåla i södra Småland
3 / 3
Bilder från släktgården i Kastensmåla i södra Småland

Meny
 

Om oss

DET LILLA SÅGVERKET MED

- Personal som har gediget träkunnande

- Den flexibla personalen, som kan växla mellan att såga stockar, bunta läkt och sortera hållfasthetssorterat virke; C-24 osv

- Det optimala geografiska läget: mitt i skogen, nära timmerråvaran, nära väg 23, ett "stenkast" från IKEA:s ursprungsort Älmhult, i södra Sverige

- Den breda kompletta maskinutrustningen (allt från sönderdelning till hyvling/kapning)

- De korta beslutsvägarna (vid det gemensamma fikabordet möts alla och här fattas de flesta besluten)

HISTORIK

Sågverket i Hökön etablerades på nuvarande plats, i samhället Hökön, 1947. Företaget ägdes då av Svenska Stålpressningen i Olofström som också drev en stor bränntorvsmosse utanför Hökön. Sågverket drevs i ett eget bolag, Ållekulla AB.

Svenska Stålpressningen sålde företaget till Skåneskog Ekonomisk Förening 1972. Under 1978 förvärvade Lönsboda Träförädling AB verksamheten och investerade under början av 1980-talet i nytt kombiverk (råjustering och justerverk) med 35 sjunkfack, tre kammartorkar samt nytt hyvleri med klyvlinje. Virkesmagasin för lagring av sågat virke på ca 5 000 kvm byggdes.

Under 1989 såldes verksamheten till AB Möckelns Sågverk. Driften samordnades med Möckelngruppen och sågningen koncentrerades till främst furusågning samt i mindre omfattning sågning av svensk lärk. I samband med nedläggningen av AB Möckelns Sågverk i Älmhult nybildades Möckeln Wood AB med produktionsstart januari 2012.

Sammanfattning historik:

1947 Sågverket i Hökön etablerades på nuvarande plats
1972 Svenska Stålpressningen AB säljer verksamheten till Skåneskog Ekonomisk förening
1978 Lönsboda Träförädling AB köper verksamheten
1982-85 Investeras i virkesmagasin, kombiverk, hyvellinje med klyvlinje samt virkestorkar
1989 AB Möckelns Sågverk köper verksamheten
1992 Investering i sprinkler-installation
2007 Investeras i fastbränslepanna på 3 MW samt fyra kammartorkar
2012-13 Investering i arbetsmiljösatsningar
2013 Investering i verkstads- och sliprumslokaler
2017 Investering i avströningsutrustning vid hyvellinje samt förbättrad torkstyrning
2017 70-års jubileum
2018-2019 Investering i buntningslinje efter befintlig hyvel, samt etikettmaskin
2021 Detta år inleds samarbete med det familjeägda polska företaget Prawda. Samarbetet omfattar furu- och björkvirke för möbeltillverkning. Leveranser sker både som otorkat och som nedtorkat till snickeritorrt (8-10%).

Prawda är sedan ett 30tal år leverantör till IKEA

Såglinjen körs igång under hösten 2021 efter ca 4 år i "malpåse" Vi sågar nu bla furu- och björkkubb
2022 Virkestorkarna har ytterligare effektiviserats med helt ny styrutrustning inkl effektivare basningsutrustning
Flygfoto över Hökönsågen
Flygfoto över Hökönsågen
Hökönsågen, dåvarande Ållekulla AB
Hökönsågen, dåvarande Ållekulla AB
Medarbetarna framför trucken
Sågverkets första virkestruck
Sågverkets första "virkestruck", tillverkad av reparatör Uno Lindkvist, tidigt 1950-tal

MASKINUTRUSTNING

Utrustning: Fabrikat:
Cirkelsåglinje ARI
Kombiverk C. Gunnarsson
Panncentral 3 MW HOTAB
Hyvel Weinig/Waco
Bandklyvsåg Stenner
Kedjekapsåg STIHL/Holtec
Virkestorkar Nardi

LAGRINGSUTRYMME

Industrimark: 74 000 kvm, i huvudsak asfalterat
Magasin: 5 000 kvm
 

Vad vi erbjuder

Legosågning

Legotorkning

Legojustering

Legohyvling

Bunta läkt och hållfasthetssortera virke, C24 osv

Sågat virke furu/gran/lärk

Övriga produkter

Kutterspån

Sågspån

Energiflis

Furubark

Pellets (8mm, i säck på lastpall)

Råvarulager, grankubb tre meters
Råvarulager, grankubb tre meters
Gran, tre meters, strölagt lager före tork
Gran, tre meters, strölagt lager före tork
 

Certifiering och miljö

Ansvarsfullt skogsbruk är viktigt för oss, med hänsyn för både miljön och framtida generationer.


Möckeln Wood AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC

PanCert AB PanCert - Certifiering i hela landetCertifikaten kan ses här, där certifikatskoder framgår:


Uppgifter om företaget kan ni finna i respektive databas om certifiering:


Om kritik mot vår spårbarhet ber vi er vänligen att kontakta oss på företaget:


Miljöpolicy

Möckeln Wood AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda


Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC-krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

    Barnarbete
    Tvångsarbete
    Diskriminering på arbetsplatsen
    Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.


Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Möckeln Wood AB skall verka för att denna volym ökar.


Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.


Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Möckeln Wood AB innehar även följande certifikat: